Khuyến mãi lớn cho khách hàng thành viên của Shophangtieudung.com

  • Khách đăng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 700 Ngàn được giảm 5% -> Mua hàng nhập mã : 5%
  • Khách đăng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 1.5 Triệu được giảm 10% -> Mua hàng nhập mã : 10%
  • Khách đăng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 3 Triệu được giảm 15% -> Mua hàng nhập mã : 15%
  • Khách đăng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 8 Triệu được giảm 20% -> Mua hàng nhập mã : Vip                         

5 thoughts on “Khuyến Mãi

Trả lời