Shophangtieudung.com đang có chương trình khuyến mãi lớn cho khách hàng thành viên

  1. Khách hàng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 700K được giảm 5% : Nhập mã -> 5%
  2. Khách hàng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 1000K được giảm 10% : Nhập mã -> 10%
  3. Khách hàng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 1500K được giảm 15% : Nhập mã -> 15%
  4. Khách hàng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 5 Triệu được giảm 20% : Nhập mã -> Vip

One thought on “Khuyến Mãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *